Neem contact op

Steenslag94

Het beeldhouw atelier bevindt zich in het centrum van Den Haag, achter de Torengarage.

Adres: Pastoorswarande 58, 2513 TZ Den Haag
Telefoon: 06 235 183 53
E-Mail: info@steenslag94.nl

Beeldhouwer: Thea Bonnecroy
Website: www.theabonnecroy.nl

Copyright

© Steenslag94. Alle rechten gereserveerd.

Alle in deze website opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten.

Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Steenslag94.